CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS CHẤT LƯỢNG CAO NGHĨA HƯNG NĂM HỌC 2013-2014

I. DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU:

- Thầy Trịnh Văn Huynh: Hiệu trưởng.

- Thầy Nguyễn Văn Đĩnh: Phó hiệu trưởng.

- Cô Nguyễn Thị Luyến: Phó hiệu trưởng.

II. DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Thầy Phạm ĐứcThuận - Tổ trưởng.

2. Thầy Nguyễn Văn Tuyên - Tổ phó.

3.  Thầy Ngô Văn Toái

4. Thầy Đỗ Văn Tuân

5. Thầy Nguyễn Văn Tác

6. Cô Nguyễn Thị Hiên

7. Cô Đỗ Thị Loan

8. Nguyễn Văn Trung

9. Cô Phạm Thị Nhiệm

10. Thầy Đỗ Văn Toán

11. Cô Đinh Thị Tuyến

12. Cô Vũ Thị Nhuận

13. Cô Phạm Thị Yến (TD)

14. Cô Nguyễn Thị Tươi

15. Cô Trần Thị Na.

16. Cô Nguyễn Thị Bích Thu

17. Cô Trần Thị Sen

18. Thầy Nguyễn Văn Trình

III. DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Thầy Nguyễn Văn Tuân -Tổ trưởng.

2. Cô Đinh Thị Thu Hoài – Tổ phó.

3. Cô Đồng Hải Yến

4. Cô Nguyễn Vân Anh

5. Thầy Vũ Đình Toàn

6. Cô Phạm Thị Ánh Tuyết

7. Cô Phạm Thị Chi

8. Cô Phạm Thị Yến( Ngữ văn)

9. Cô Vũ Thị Huyền

10. Thầy Trần Hải Triều

11. Cô Nguyễn Thị Hường

12. Cô Đỗ Thị Duyên

13. Cô Trần Thị Duyên

14. Thầy Đinh Văn Công.

IV. CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TỔ VĂN PHÒNG

1. Cô Vũ Thị Đông ( kế toán)

2. Cô Nguyễn Thị Yến (thủ quỹ)

3. Cô Nguyễn Thị Tươi (nhân viên y tế)

4. Chú Nguyễn Văn Tiến (nhân viên phục vụ)

5. Cô Lương Thị Tươi (nhân viên phục vụ)

6. Cô Vũ Thị Hồng Tươi (nhân viên y tế-hợp đồng)

7. Cô Vũ Thị Thơm (nhân viên phục vụ-hợp đồng)

8. Cô Bùi Thị Chín (nhân viên phục vụ-hợp đồng)

9. Cô Lâm Thị Hiên (nhân viên phục vụ-hợp đồng)

10. Cô Ngô Thị Tuyết (văn phòng-hợp đồng)

11. Cô Trịnh Thị Thu Hương (nhân viên phục vụ-hợp đồng)

12. Chú Khương Thế Ngọc (bảo vệ-hợp đồng)

V.CÁC ĐOÀN THỂ:

    A. CHI ỦY CHI BỘ ĐẢNG CSVN:

     - Đ/c Trịnh Văn Huynh: Bí thư chi bộ.

     - Đ/c Nguyễn Thị Luyến: Phó bí thư chi bộ.

     - Đ/c Nguyễn Văn Đĩnh: Uỷ viên.

    B.BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN:

      1. Đ/c Nguyễn Văn Tuân – Chủ tịch.

      2. Đ/c Nguyễn Thị Yến – Phó chủ tịch.

      3. Đ/c Nguyễn Thị Hường – Trưởng ban nữ công.

      4. Đ/c Nguyễn Văn Tuyên - Ủy viên.

      5. Đ/c Đỗ Văn Tuân - Ủy viên.

    C. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2013-2014

          Tổng phụ trách Đội: Cô Phạm Thị Yến.          

1. Nguyễn Thị Huyền            Lớp 9a1 ( Liên Đội trưởng )

2.  Phạm Thị Minh Ngọc        Lớp 9a2 ( Liên Đội phó )

3.  Đoàn Thị Nhài                   Lớp 9a1 ( Liên Đội phó )

4.  Vũ Thị Loan                      Lớp 9a3 ( Liên Đội phó )

5.  Vũ Thị Diệp                       Lớp 8a1

6.  Hoàng Thị Minh Tú           Lớp 8a2

7.  Nguyễn Thị Phương Linh   Lớp 8a1

8.  Nguyễn Anh Tuấn              Lớp 8a3

9.  Phạm Hà Tường Vy          Lớp 7a1

10. Hoàng Phương Linh        Lớp 7a2

11. Đỗ Thị Thùy Trang          Lớp 7a3

12. Nguyễn Hoàng Minh        Lớp 6a1

13. Trần Ngọc Anh                Lớp 6a2

14. Đoàn Thị Thủy Tiên        Lớp 6a3

15. Lương Thị Hương Trà    Lớp 8a2.

    D. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

1.Thầy Đinh văn Công - Bí thư chi đoàn.

2.  Cô Nguyễn Thị Hường - Phó bí thư chi đoàn.

3.  Cô Phạm Thị Yến - Uỷ viên.        

VI. DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC:

“Ươm mầm tài năng”

1.    Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng phòng GD&ĐT Nghĩa Hưng - Chủ tịch danh dự.

2.    Ông Trịnh Văn Huynh - Hiệu trưởng Trường THCS CLC Nghĩa Hưng - Trưởng ban.

3.    Ông Nguyễn Văn Đĩnh: Phó hiệu trưởng Trường THCS CLC Nghĩa Hưng - Phó ban.

4.    Bà Lương Thị Thành – Giáo viên hưu trí nhà trường - Uỷ viên.

5.    Ông Ngô Hữu Vịnh - Hội trưởng hội cha mẹ học sinh - Uỷ viên.

6.    Ông Phạm Văn Nghị - Học sinh khoá 12 - Uỷ viên.

7.    Ông Ngô Mạnh Cường - Học sinh khoá 16 - Uỷ viên.